CIELE A POSLANIE VZS SR

 

Cieľom a poslaním VZS SR je:

- preventívna činnosť na vodných plochách, zariadeniach pre vodné športy, plávanie a rekreáciu s cieľom poukázať a upozorniť na možné nebezpečenstvo poranenia, úrazu alebo utopenia

-vykonávanie záchranárskej činnosti na vodných plochách- na miestach vyhradených pre vodné športy a rekreáciu pri vode

-záchranárska činnosť pri živelných pohromách(záplavy, povodne)

-vykonávať školenie plavcov- záchranárov, spolupracovať pri plaveckom výcviku na školách a plaveckých kurzoch

-vykonávať praktické cvičenia členov VZS SR v súčinnosti s ďalšími záchrannými zložkami a systémami(Letecká záchranná služba,Rýchla zdravotná pomoc a i.)

-plánovanie a organizácia záchranných služieb

-skúšanie záchranárskych pomôcok a zariadení, spolupráca pri ich zdokonaľovaní

-sústavné zvyšovanie kvalifikácie členov VZS SR

-spolupráca so záchranárskymi organizáciami doma i v zahraničí

-spolupráca s úradmi, miestnymi a štátnymi orgánmi a organizáciami