Kurzy Vodnej záchrannej služby SR

20.5.2019 - 25.5.2019, Kurz VZS SR - UKF Nitra – Ružiná

Prihlášky Plavec záchranca, Starší plavec záchranca musia byť potvrdené lekárom.

Bez potvrdenej prihlášky nie je možne absolvovať kurz!!!!

Na kurze je povinná plavecká čiapka!!!

Prihlášky: Plavec záchranca, Starší plavec záchranca

Prihlášky nezasielať poštou ale priniesť so sebou na kurz.

 
Kurz začína prezentáciou od 8:00 hod. do 10:00 hod.  v priestoroch doškoľovacieho strediska Povodia Hrona.
Na kurz je potrebné:  plavky, neoprén - vieme zapožičať, písacie potreby, plaveckú čiapku!, zvládnuté všetky plavecké štýly.
Kurz je ukončený teoretickou a praktickou skúškou.  
Platnosť preukazu je 5 rokov.
 
 
!!! Všetky kurzy budú vykonávané na otvorenej vodnej ploche na priehrade Ružiná. Ubytovanie je zabezpečené
stredisku Povodie Hrona (klikni na odkaz). !!!
viac info. kontakty..........