Po úspešnom ukončení kurzu, absolvent získava preukaz Vodnej záchrannej služby Slovenskej republiky a Záznam o skúške (Osvedčenie č.: 82,vydalo Ministerstvo školstva SR, Akreditačná komisia špecializovaných profesionálnych činností v oblasti telesnej kultúry Bratislava, v zmysle Nariadenia vlády SR, pre Výcvikové stredisko Vodnej záchrannej služby SR Banská Bystrica pre odbory, "Plavec záchranca")  a tým sa stáva právoplatným členom Vodnej záchrannej služby SR a je oprávnený vykonávať túto profesiu.