...

Výcvikové stredisko Banská Bystrica sa špecializuje na školenie a výchovu "Plavcov záchranárov", oprávnených vykonávať špecializovanú záchranársku činnosť na uzavretých a otvorených vodných plochách. V priebehu roku (z pravidla v mesiacoch Apríl a Máj) otvára kurzy VZS SR v kvalifikáciách A- Plavec záchranca a B- Starší plavec záchranca. V súčasnosti sa všetky kurzy  vykonávajú na VD Ružiná.

Kurz VZS SR platí 5 rokov!

 

 

Štatistika utopených osôb v Slovenskej republike

R  O  K  Y 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Počet utopených občanov 74 189 109 129 148 150 140 133 233 128 149 53 75 118 121 95 119 109 115
Vekové zloženie                                      
utopených občanov                                      
                                             
do 10 rokov 6 15 20 9 11 10 10 10 40 17 10 14 9 10 6 7 6 4 1
do 20 rokov 3 35 14 13 21 11 14 11 33 9 19 5 17 14 13 7 14 12 10
do 30 rokov 19 33 22 21 33 24 22 21 29 29 21 6 9 13 27 5 16 13 15
do 40 rokov 14 37 13 14 25 29 19 25 32 12 22 6 19 20 17 16 17 13 28
do 50 rokov 7 22 13 27 20 25 28 21 37 19 35 7 4 25 26 15 24 17 21
do 60 rokov 7 21 14 21 13 21 22 16 25 20 16 6 7 22 13 22 23 31 25
nad 60 rokov 18 26 13 24 25 30 25 29 37 22 26 9 10 14 19 23 19 19 15
        74 189 109 129 148 150 140 133 233 128 149 53 75 118 121 95 119 109 115
Miesto utopenia                                      
                                             
Tečúce vody 28 89 61 72 65 88 83 68 148 78 90 29 43 68 60 64 74 60 58
Netečúce vody 15 49 4 19 40 31 13 25 34 19 20 9 10 21 30 11 18 18 28
Bazény 3 2 6 3 5 2 4 1 1 2 1 2 3 2 1 1 0 2 2
Priehrady 4 19 17 18 17 13 23 11 19 16 15 2 7 22 16 8 19 17 8
Studne 4 5 4 6 7 4 2 7 9 4 4 2 2 1 5 3 1 1 9
Odpadové jamy 3 6 2 6 3 x 3 1 4 2 4 7 3 1 1 4 0 2 4
Nezakryté jamy 1 4 1 1 1 x 2 x 1 x 2 0 3 1 0   4 1 2
Iné miesta 17 19 15 5 11 12 10 20 17 7 3 2 4 2 4 4 3 8 4
                              53 75 118 121 95 119 109 115
Príčiny utopenia                                      
                                             
Pod vplyvom alkoholu 28 72 44 41 55 59 40 45 69 43 57 15 29 28 43 26 43 48 55
Zlyhanie telesných orgánov 9 41 11 22 22 21 15 18 21 19 16 1 20 25 22 17 15 11 19
Povodne x x x x x x x 2 56 4 x x x x 4 1 x 1 x
Iné príčiny 36 72 53 65 70 70 85 68 87 62 76 37 26 65 52 51 61 50 41
                              53 75 118 121 95 119 109 115

Zdroj: MINV