Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje táto stránka sú duševným vlastníctvom Vodnej záchrannej služby a nesmú byť  reprodukované, alebo použité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, bez súhlasu Správcu.

 

Hlavné zásady plaveckého záchranára:

- musíš pomôcť ak sa niekto topí,

- buď vyškolený a vycvičený tak, aby tvoja akcia bola úspešná,

 - nevystavuj svoj život ľahkomyseľne nebezpečenstvu,

- rozhoduj sa veľmi rýchlo, nie však zbrklo,

- ak je po ruke záchranný prostriedok použi ho,

- maj neustále prehľad o svojom zdravotnom strave,

trénuj a otužuj sa rozumne každý deň.

 

 

Kurz Vodnej záchrannej služby pre kvalifikácie Plavec záchranca a Starší plavec záchranca trvá spravidla 7 dní + 1 deň skúšky a záver kurzu.

!Uchádzač by mal mať zvládnuté plavecké štýly ako kraul, prsia, znak a súpažný znak, ako aj plávanie pod vodou a potápanie sa na nádych!

 


     

Všetky informácie, texty a elektronické obrázky, ktoré obsahuje táto stránka sú duševným vlastníctvom Vodnej záchrannej služby a nesmú byť  reprodukované, alebo použité iným spôsobom, ako pre vlastnú potrebu, bez súhlasu Správcu.